O PROJEKTU

Promidžba i vidljivost

Centar inkluzivne potpore IDEM Vas poziva da podnesete ponudu za usluge izrade materijala za promidžbu i vidljivost projekata

Znanjem do posla oznake UP.02.1.1.06.0085, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020., na poziv Podrška uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, kojeg je CIP IDEM nositelj.

 

Prilikom slanja svoje ponude, ponuditelj prihvaća u potpunosti uvjete ovog Poziva kao jedinu osnovu za natječajnu proceduru.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Trajanje projekta: 02. Travnja 2019. -01. Listopada 2020.

Cijana skupina
su dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni dulje od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene dulje od 12 mjeseci. Pripadnost ciljanoj skupini dokazuje se potvrdom HZZ-a ili ako nisu evidenciji nezaposlenih HZZ-a pripadnost ciljanoj skupini dokazuje se izjavom koja navodi razdoblje nezaposlenosti. Uz dugotrajno nezaposlene moguće je uključiti osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade nakon iz alternativne skrbi te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu – neovisno o duljini nezaposlenosti, uz odgovarajuće uvjerenje.)

Edukacija

CIP IDEM

Konferencija

Osposobljavanje

CILJ PROJEKTA

Osnaživanje i radna aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Ciljana supina su dugotrajno nezaposleni koji će se projektilnim aktivnostima educirati za pomoćnike u nastavi.

PROVEDBENE AKTIVNOSTI

1. Stručno osposobljavanje (formalno obrazovanje) za poslove pomoćnika u nastavi za po jednu grupu od 20 polaznika, pripadnika ciljane skupine, s područja Grada Karlovca i Karlovačke županije, Splita i Splitsko-dalmatinske te Zagrebačke županiji.

2. Neformalne edukacije osnaživanja i motivacije za ulazak u svijet rada – provodi se za istu ciljanu skupinu u tijekom 2020. Godine.

Za potrebe vidljivosti projekta tiskat će se promotivni materijali, organizirati predstavljanje projekta u sva tri provedbena grada te završena konferencija za predstavljanje projektnih rezultata.

PARTNERI

splitsko_dalmatinska_zupanija
karlovac

Centar inkluzivne potpore IDEM Vas poziva da podnesete ponudu za usluge izrade materijala za promidžbu i vidljivost

Kontaktirajte nas:

01/487 00 70

idem@idem.hr

Pošaljite upit