„Znanjem do posla“ je projekt kojeg provodi Centar inkluzivne potpore IDEM u partnerstvu s   Gradom Karlovcem i Splitsko-dalmatinskom županijom u razdoblju  od 02. travnja 2019. do  01. listopada 2020. Projekt se vodi pod oznakom  UP.02.1.1.06.0085  i  financira iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu Operativnog program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. putem Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“.

 

Cilj projekta je osnaživanje i radna aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Ciljana skupina su dugotrajno nezaposleni koji će se projektnim aktivnostima educirati za pomoćnike u nastavi te na taj način doprinijeti razvoju edukacijske inkluzije. Planirano je uključivanje 60 nezaposlenih osoba u 3 županije, od čega će 30 kandidata biti s područja  Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Uz dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni dulje od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene dulje od 12 mjeseci) moguće je uključiti osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade iz alternativne skrbi te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu – neovisno o duljini nezaposlenosti, uz odgovarajuće uvjerenje.

Obrazovanjem 30 nezaposlenih osoba za poslove aktualne i potrebne na tržištu rada, za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije doprinijeti će se primjerenom obrazovanju učenika s teškoćama.

U Gradu Zagrebu provoditi će se aktivnost Stručno osposobljavanje (formalno obrazovanje) za poslove pomoćnika u nastavi kroz koju će se educirati ukupno 30 kandidata za pomoćnika u nastavi. Radi budućeg rada s djecom s teškoćama u razvoju u ovu edukaciju uključiti će se senzibilizirane osobe s četverogodišnjim obrazovanjem s iskazanim interesom za rad u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Program osposobljavanja pomoćnika u nastavi traje 218 sati te se sastoji od teorijskog dijela u trajanju od 114 sati te praktičnog dijela u trajanju od 104 sata, a većim dijelom izvoditi će ga sveučilišni profesori i stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u inkluzivnom obrazovanju koji su ujedno i autori Programa osposobljavanja pomoćnika u nastavi. Tijekom praktičnog dijela nastave vodi se dnevnik rada temeljem koje odabrani kandidati pišu završni rad koji se brani pred tročlanom Komisijom.

 

Svi zainteresirani pripadnici ciljane skupine mogu iskazati interes za uključivanje u stručno osposobljavanje dostavom popunjene Prijavnice i Potvrde/Izjave o nezaposlenosti na e-mail: cip.idem@idem.hr od 17. listopada – 17. studenog 2019.

Selekcija kandidata provesti će se prostorima Centra inkluzivne potpore IDEM u Zagrebu, Ilica 48 u 18. – 19. studenog 2019. godine. Selekcijom će se odabrati 30 kandidata koji će biti uključeni u stručno osposobljavanje. Prednost će imati kandidati s izraženom sklonosti trajnog rada u odgojno-obrazovnom sustavu. Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima 20. studenog 2019.

 

 „Program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama“ je verificiran za upis zvanja u e-knjižicu.

Prema izvedbenom planu teorijski dio osposobljavanja provoditi će se na području Grada Zagreba u studenom i prosincu 2019. s planiranim početkom 23. studenog 2019. godine. Praktični dio osposobljavanja provoditi će se do kraja školske godine 2019./2020. u osnovnim školama Grada Zagreba. Po završetku praktičnog dijela slijedi završni ispit i podjela uvjerenja. Osposobljavanje je za polaznike u sklopu projekta „Znanjem do posla“ besplatno. Za vrijeme trajanja teorijskog dijela edukacije polaznicima će biti osigurano osvježenje a nadoknada troškova javnog prijevoza u razdoblju trajanja teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja.

 

Uvjeti koje zainteresirani kandidati u trenutku prijave trebaju ispunjavati su:

  • Mladi do 29 godina – nezaposlenost u trajanju od 6 mjeseci i dulje
  • Osobe starije od 30 godina – dugotrajna nezaposlenost u trajanju od 12 mjeseci i dulje
  • Završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • Izuzetna motiviranost za rad s djecom s teškoćama

 

Za prijavu zainteresiranih kandidata potrebno je priložiti:

Kao dokaz pripadnosti ciljanoj skupiti potrebno je priložiti potvrdu o nezaposlenosti HZZ-a ili ako kandidat nije u evidenciji nezaposlenih HZZ-a vlastoručno potpisanu Izjavu o nezaposlenosti i elektronički zapis iz mirovinskog osiguranja a za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlade iz alternativne skrbi te korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu – neovisno o duljini nezaposlenosti, odgovarajuće uvjerenje kojim dokazuju svoj status.

 

Prijavnica Znanjem do posla_ZG i Potvrdu/Izjavu o nezaposlenosti moguće je preuzeti na web stranici CIP IDEM www.znanjem-do-posla.idem.hr

 

Ispunjene potpisane obrasce potrebno je poslati skenirane na e-mail adresu Centra inkluzivne potpore IDEM: cip.idem@idem.hr   zaključno do 17. studenog 2019. uz naznaku Znanjem do posla – prijava na selekciju kandidata.

 

Po obavljenoj selekciji  odabrani kandidati biti će obaviješteni o mjestu i vremenu upisa.