Okosnica projekta je stručno osposobljavanje pomoćnika u nastavi

U gradskoj upravi danas je predstavljen projekt „Znanjem do posla“ u kojem je Grad Karlovac jedan od partnera uz Splitsko-dalmatinsku županiju, a nositelj je Centar inkluzivne potpore – Idem. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda putem poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Cilj mu je osnaživanje i radna aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Ciljana skupina su dugotrajno nezaposlene osobe i to mladi do 29 godine, nezaposleni do šest mjeseci i osobe starije od 30 godina, nezaposlene dulje od 12 mjeseci.

Okosnica projekta je stručno osposobljavanje pomoćnika u nastavi jer se pokazalo da zapravo 20-satna edukacija koju do sada pomoćnici imaju preko europskih strukturnih fondova nije dovoljna, odnosno ne pruža dovoljno znanja, već samo pripremu za rad s djecom s poteškoćama. Cijelo vrijeme trajanja projekta bit će osigurana pomoćnicima u nastavi stručna podrška i bit će na raspolaganju jedan edukacijski rehabilitator, a i učitelji i stručni suradnici imat će stručnu podršku. Očekujemo da će u svakom gradu, Zagrebu, Karlovcu i Splitu biti formirana grupa od 60 dugotrajno nezaposlenih osoba koji su ciljana skupina. Teoretski dio edukacije treba bit gotov što prije te se nadam da ćemo početi odmah s početkom nove školske godine jer se do kraja školske godine mora odraditi praktični dio i napisati završni rad te položiti ispit, rekla je voditeljica projekta Jadranka Brkljačić.

Suradnja s Idemom nam je jako važna  i u jednoj takvoj stručnoj komunikaciji smo na neki način detektirali ono što su nam ključni problemi i što nam je potrebno da bi jedan tako kvalitetan program mogao zaživjeti. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, kao i prijašnjih godina, vjerujem da ćemo ga uspjeti realizirati i dati mu dodatnu kvalitetu te imati stručno osposobljene ljude koji će pružiti podršku djeci i roditeljima kao i svima u sustavu. Ono što je  isto tako ovdje naglašeno je jedan supervizijjski proces, tj. praćenje u školi koje često ljudima koji su dionici odgojno obrazovnog procesa, je zasigurno potrebno. Grad podržava ne samo ovaj projekt, nego se uključujemo  u sve ono što može pomoći inkluziji djece u odgojno obrazovni sustav. I nadalje ćemo raditi na tome da svako dijete u skladu sa svojim sposobnostima ima pravo na školovanje, istaknula je zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić.

Projekt „Znanjem do posla“ trajat će do 1. listopada 2020. (m.m.)

Foto: d.n.